Kontaktai

Kontaktinis adresas:
Santariškių g. 2, LT-08661,
Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2365057
Faks.: (8 5) 2365199
El. pašto adresas:
vaidutis.kucinskas@mf.vu.lt

Apie projektą

Mokslinio tyrimo idėja, tikslai ir uždaviniai

Šio projekto pagrindinė idėja yra atlikti Lietuvos populiacijos plataus masto genominius tyrimus ir identifikuoti hipotetiniam lietuviui būdingas genomines sritis, kurios yra reikšmingos jo sveikatai. Projekto strateginiai tikslai yra: (1) taikant naujausias didelio pajėgumo genominių, bioinformacinių ir biostatistinių tyrimų technologijas įvertinti Lietuvos populiacijos genetinės įvairovės ir genetinės struktūros ypatumus pagal DNR (deoksiribonukleorūgšties) žymenis, plačiausiai naudojamus pasaulio populiacijų genetinės įvairovės, genetinės struktūros ir istorijos tyrimams; (2) sudaryti prielaidas plataus masto kompleksiniams žmogaus genomo ir jo fenotipinės raiškos ypatumų tyrimams Lietuvoje ir šių tyrimų integravimui į šiuolaikines tarptautines mokslo programas.

Siekiant šių projekto strateginių tikslų, numatoma atlikti šiuolaikinius plataus masto mokslo tiriamuosius darbus taikant aukštąsias technologijas ir didelio našumo technologines platformas. Numatoma sukaupti pakankamai didelę imtį tiriamųjų asmenų, išsamiai charakterizuotų pagal klinikinį ir biocheminį fenotipą, gyvensenos ir mitybos ypatumus, ir šių asmenų biomedžiagų (DNR, kraujo serumo) mėginius t. y., sukurti Lietuvos populiacijos biobazę bei užtikrinti kompleksinę tarpdalykinę tyrimų strategiją ir adekvačią eksperimentinę, klinikinę, (bio) informacinę bei analitinę bazę.

Administracinė informacija

Projekto pavadinimas:  
„Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis“, akronimas – „LITGEN“

Projekto numeris:
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-013

Projekto tipas:
Visuotinės dotacijos priemonė skirta Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetui  „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinti.

Projekto trukmė:
2011 04 01 – 2015 03 31 (4 metai)

Mokslinio tyrimo sritis ir kryptis:
Sritis - Biomedicinos mokslai.
Kryptis – Žmogaus genomo įvairovė, jos kilmė ir fenotipinė realizacija.

Projekto finansavimas:
Visuotinės dotacijos priemonė finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

Priimančioji institucija: Vilniaus universitetas
Kodas: 211950810
Adresas: Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius
Telefono numeris: (8 5) 2687000
Fakso numeris: (8 5) 2687001
El. pašto adresas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Interneto svetainės adresas: www.vu.lt

Projekto vadovas: prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas
Pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas
Kontaktinis adresas: Santariškių g. 2, LT-0866, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris: (8 5) 2365057
Fakso numeris: (8 5) 2365199
El. pašto adresas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Paieška
Konferencija LITGEN

Registracija baigta

Programa

Pranešimas spaudai